fbpx

ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKTZgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Soundastic sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112b, 02-797 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych związanych z rejestracją, a także w celu przesyłania pisemnej informacji handlowej, a po wyrażeniu odrębnych zgód, również w formie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną oraz przez kontakt telefoniczny, w tym za Pani/Pana zgodą również po upływie okresu gwarancji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych jest konieczne dla rejestracji produktu, a tym samym dla skorzystania z uprawnień gwarancyjnych związanych z rejestracją, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania przez Panią/Pana z tych uprawnień..

Numer seryjny wzmacniacza znajduje się na tylnym panelu urządzenia pod złączami do podłączenia głośników (Speakers (right))

Soundastic

Szanowni Państwo, informujemy, że właściciele Struss Audio podjęli decyzję o zmianie nazwy spółki na Soundastic. Pod nową nazwą nadal będziemy produkować sprzęt audio, stawiając sobie za cel umożliwienie Państwu obcowania z pięknym i czystym dźwiękiem.

Dear Sirs, we would like to inform you that the owners of Struss Audio have decided to change the company's name to Soundastic. We will continue to produce audio equipment under the new name, with the goal of enabling you to experience beautiful and clear sound.

soundastic_logo
Holler Box